ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Visual Communication Designer

Γεννήθηκε στην Αίγυπτο. Με τεθλασμένες γραμμές και κατακόρυφους άξονες άρχισε να κατασπαράσσει λευκά τετράδια και άδειους τοίχους οριοθετώντας παντός είδους ωφέλιμες επιφάνειες. Ακανόνιστες γραμματοσειρές, τυπογραφικά ιδεογράμματα, οπτικά σύμβολα, γεωμετρικά λογότυπα και λοξές πατούρες έγιναν αντικείμενο βαθιάς μελέτης. Σαν μαγικός μύστης με εξαιρετικά ευαίσθητους διαγνωστικούς αισθητήρες διαβάζει τις μήχιες σκέψεις, γνωρίζει το μέλλον της πρωτοπορίας και απελευθερώνει παραισθησιογόνα χρωματικά του φίλτρα. Στο Λονδίνο μετεξέλιξε τις δημιουργικές του τεχνικές και προσγειώθηκε στην Αθήνα δριμύτερος και οξύτερος απογειώνοντας αισθητικά δυνατούς παίκτες της εγχώριας επιχειρηματικής σκηνής. Μυαλό δημιουργικό σταλάζει στην ομάδα την τρέλα του καλλιτέχνη.