Τόπος: Κέρκυρα. Περιβάλλον: Ένας ηλιόλουστος, ονειρικός ελαιώνας. Αντικείμενο μελέτης και σχεδιασμού οπτικής επικοινωνίας: πολυτελής διαμονή  στην περιοχή Αβλάκι (2 νεόδμητες βίλες). Κύρια χαρακτηριστικά: κερκυραϊκή ταυτότητα, φιλοξενία, πολιτισμός, παράδοση, ιστορία.

Στην ανάπτυξη της εταιρικής ταυτότητας του τουριστικού προορισμού επιλέχθηκαν δύο σήματα προσδιοριστικά των δύο αντίστοιχων καταλυμμάτων. Τα ζωγραφικά μοτίβα της αρχαίας ελληνικής αγγειογραφίας –ο ιχθύς και το κύμα- πλαισιώνουν τη λιτή γραμματοσειρά της ιταλότροπης επωνυμίας.