ΟΡΑΜΑ

Η Plus Minus είναι μια ομάδα δημιουργικού design με αντικείμενο τη μελέτη, το σχεδιασμό, την επιμέλεια και την παραγωγή καινοτόμων αρχιτεκτονικών έργων (exterior/interior), ολοκληρωμένων υπηρεσιών οπτικής επικοινωνίας (brand strategy) και marketing.

Η αρχιτεκτονική ενθαρρύνει την ελεγχόμενη μεταβολή αλλά και τη διαδραστικότητα μεταξύ κτηρίου και χρήστη καθώς και κτηρίου και περιβάλλοντος. Ο Χώρος γίνεται Τόπος και ο Τόπος είναι ο χώρος, το πεδίο ενσωμάτωσης του ατόμου στην κοινωνία. Ο αφηρημένος χώρος (space) γίνεται «τόπος» (place) όταν επενδυθεί με σημασία και αξίες. Παράλληλα, το design παραλλάσσεται, εξελίσεται και δημιουργεί εμπειρικές συνθήκες. Η βασισμένη στην εμπειρία εξοικείωση με τις φυσικές πορείες, την κοινότητα και την ιστορία του τόπου δημιουργεί την βαθιά αίσθηση του ανήκειν. Ο χώρος, ιδιωτικός ή δημόσιος, αποτελεί καταφύγιο ή επιχειρηματικό πεδίο κατανάλωσης, αποτελεί συλλογικό σημείο επαγγελματικής ή κοινωνικής επαφής, λειτουργεί ως τόπος ή μη-τόπος.

Ενθαρρύνοντας δυναμικές συνεργασίες εντός ενός ευρύτερου πεδίου καλλιτεχνικών ειδικοτήτων επιδιώκουμε αντισυμβατικές εκφάνσεις δημιουργίας και αναπτύσσουμε αυθεντικούς δεσμούς, ανοικτά πεδία δράσης και διαλόγου.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ASK
IMAGINE
PLAN
CREATE
IMPROVE

ΟΜΑΔΑ

Creatives | Designers | Thinkers | Doers

Ένας πολυπράγμων αρχιτέκτονας, μια αεικίνητη interior designer, ένας εμβριθής graphic designer και μια αφηγηματική επιμελήτρια τέχνης αρχίζουν να συνομιλούν. Η ομάδα αναδιπλώνεται, αναπτύσσεται και εξελίσσεται  διαρκώς. Κεντρομόλος δύναμη των πειραματισμών που προκύπτουν είναι η δυναμική των ανθρώπων που εμπλέκονται στη μελέτη, το σχεδιασμό και την παραγωγή κάθε νέου έργου. Οι δημιουργικές συνεργασίες προωθούν πρωτόγνωρες και αιφνιδιαστικά πρωτοποριακές συσπειρώσεις. Η αρχιτεκτονική, το design, η σύνθεση ισχυρής εταιρικής ταυτότητας και η διαμόρφωση οπτικής επικοινωνίας τίθενται στο επίκεντρο της δράσης.

Ήταν απαραίτητο να αμφισβητήσουμε και να αναθεωρήσουμε το κοινωνικό σύστημα επικοινωνίας και τις ευέλικτες δομές αυτού. Η ουσία αποκαλύπτεται καθώς το ‘κέλυφος’ διαρρηγνύεται: η αρχιτεκτονική αποκωδικοποιεί τον πολιτισμό των ανθρώπων, το περιβάλλον αποτελεί τη βασική οπτική μετάφραση της σκέψης. Στοχεύουμε στο εμπειρικό. Η πρόκληση παραμένει ανοικτή...

“Creativity is piercing the mundane to find the marvelous.” — Bill Moyers

ΦΙΛΟΙ & ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

FIND AND FOLLOW US

Διεύθυνση: Σταδίου 10, 105-64, Αθήνα, Ελλάδα  /  Τηλέφωνο: +30 218 218 6969  /  E-mail: info@plusminus.gr