Αντικείμενο μελέτης και επανασχεδιασμού οπτικής επικοινωνίας: πάροχος εταιρεία, Webjar, ολοκληρωμένων λύσεων στις νέες τεχνολογίες στους τομείς της Πληροφορικής / σχεδιασμός και η υλοποίηση websites και εφαρμογών στο διαδίκτυο καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις στον χώρο του Internet. Κύρια χαρακτηριστικά: νεανικό πνεύμα, πολυμορφικότητα, πρωτοπορία, τεχνολογία, συνθετότητα εφαρμογών, επικοινωνία.

Ο επανασχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας ακολούθησε τις βασικές χρωματικές συντεταγμένες της παρελθούσας εικόνας. Το αρχίγραμμα W αποτυπώθηκε σε δύο διαστάσεις δίνοντας όμως την αίσθηση του τρισδιάστατου περιβάλλοντος, βασικό γνώρισμα ενός διαδραστικού, διαδικτυακού χαρακτήρα. H γραφή σε σμικρυνση παραμένει αναλλοίωτη και ευανάγνωστη.